Aktivnosti u 2010.
 

Od djelatnosti udruge u 2010. godini izdvajamo sudjelovanje naših naconalnih izvjestitelja na 18. međunarodnom kongresu usporednog prava u Washingtonu, kao i konferenciju o autonomiji volje stranaka.

18. međunarodni kongres usporednog prava u organizaciji naše krovne udruge Međunarodne akademije za usporedno pravo, održavao se na American University Washington College of Law, George Washington University Law School i Georgetown University Law Center, od 25. srpnja do 1. kolovoza 2010. godine.

I hrvatska pravna znanosti i stuka bili su predstavljeni na tom kongresu. Od prijavljenih članova, hrvatsku pravnu znanosti predstavili su sljedeći:

  • Doc. dr. sc. Davor Babić: Les codifications récentes du droit international privé/Recent private international law codifications
  • Prof. dr. sc. Tatjana Josipović: Le crédit-bail financier et son unification par UNIDROIT/Financial leasing and its unification by UNIDROIT
  • Prof. dr. sc. Igor Gliha: La mise en balance du droit d’auteur/The Balance of Copyright
  • Dr. sc. Ivana Kunda: La compétence et la loi applicable en matière de la propriété intellectuelle/Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property
  • Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat i Adrijana Martinović, dipl. iur.: L’interdiction de la discrimination à cause de l’âge dans les relations de travail/The prohibition of age discrimination in labour relations
  • Prof. dr. sc. Siniša Petrović i mr. sc. Petar Ceronja: La protection des investissements étrangers/The protection of foreign investment
  • Prof. dr. sc. Petar Bačić i prof. dr. sc. Sanja Barić: Les cours constitutionnelles en tant que législateurs positifs/Constitutional Courts as “Positive Legislators”

Među navedenim članovima HUPP-a koji su izradili pisana nacionalna izvješća za ovaj kongres, prof. dr. sc. Tatjana Josipović te doc. dr. sc. Ivana Kunda dodatno su sudjelovale na na samom kongresu svojim izlaganjima.


* * * * *
 

Dane 16. i 17. rujna 2010. godine u opatijskom hotelu Ambasador održana je osma po redu znanstvena konferencija o međunarodnom privatnom pravu, uz potporu HUPP-a, Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ) i Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Ove godine tema konferencije bila je Uloga autonomije volje stranaka u suvremenom međunarodnom privatnom pravu: izučavanje međunarodnih propisa.

Autonomija volje stranaka pripada u skupinu tema iz područja međunarodnog privatnog prava koje su neprestano podložne promjenama. Kao što je i osnivač Udruge, profesor Petar Šarčević primijetio u jednom od svojih radova, autonomija volje stranka u međunarodnom privatnom pravu neprestano se širi zahvaćajući nova područja, dok se s druge strane podvrgava novim ograničenjima. Uvažavajući okolnost da su međunarodni izvori prava, uključujući i europske propise, od velikog utjecaja na međunarodno privatno pravo u regiji ova konferencija usredotočena je na najnovije tendencije u uređenju i tumačenju stranačke autonomije na međunarodnoj razini. Autonomija volje stranaka promatra se s dva aspekta, u odnosu na izbor nadležnog suda, te u odnosu na izbor mjerodavnog prava. Program konferencije dostupan je ovdje.


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH