Kontakt


Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP)

Hahlić 6
51000 Rijeka
Hrvatska

Tel: 051 359 525
Fax: 051 359 593

Web: www.hupp.law.hr
E-mail: hupp@law.hr


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH