Članstvo
 
Članstvo u HUPP-u otvoreno je studentima prava, diplomiranim pravnicima iz Hrvatske ili inozemstva te pravnim osobama koje obavljaju djelatnost u području prava.

Redovitim članom se postaje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice kojom se član obvezuje na sudjelovanje u radu HUPP-a. Pored toga, članovi imaju pravo biti izvješćivani o radu HUPP-a te birani u tijela upravljanja HUPP-a. Obveze članova HUPP-a su poštivanje odredbi Statuta, drugih pravnih akata i odluka tijela HUPP-a, te redovito plaćanje godišnje članarine.

Pristupnica

Godišnja članarina:
- 50,00 kn za studente prava
- 200,00 kn za fizičke osobe
- 500,00 kn za pravne osobe

Uplata:
- IBAN: HR1323600001101829635, Zagrebačka banka d.d.
- Poziv na broj: 1101829635
- Svrha: uplata godišnje članarine [navesti godinu te ime i prezime člana]


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH