O nama
 

Hrvatska udruga za poredbeno pravo okuplja pravne znanstvenike, suce, odvjetnike i druge pravnike, koji posjeduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava. HUPP je prvenstveno usredotočen na razvitak poredbenopravnog pristupa u znanstvenim i stručnim istraživanjima u Hrvatskoj te predstavljanje hrvatske pravne misli u svijetu.

HUPP je dio svjetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo (Académie internationale de droit comparé/International Academy of Comparative Law). Svake četiri godine Međunarodna akademija organizira međunarodni kongres poredbenog prava na kojem se okupljaju izabrani izvjestitelji iz brojnih zemalja svijeta da bi razmijenili svoja saznanja o pravnim pitanjima koja u tom trenutku zaokupljaju pozornost pravne znanosti i struke. HUPP s ponosom ističe svoj doprinos promociji hrvatske pravne znanosti i struke na svjetskoj razini redovitim sudjelovanjem članova HUPP-a na spomenutim kongresima.


Cilj i osnovne djelatnosti


Cilj udruge je promicanje hrvatskog prava u svijetu te poredbenog prava u Hrvatskoj. U tom smislu udruga poduzima sljedeće djelatnosti:

  • izučavanje usporednog i hrvatskog prava
  • praćenje, prikupljanje i istraživanje zakonodavstva, sudske prakse i pravne literature;
  • upoznavanje hrvatske pravničke javnosti s pravnim standardima i novima rješenjima usporednog prava
  • organiziranje međunarodnih i domaćih skupova, seminara i javnih predavanja iz područja usporednog prava
  • sudjelovanje u radu specijaliziranih međunarodnih udruženja za usporedno pravo
  • neprofitno izdavanje knjiga i drugih izdanja.


Tijela upravljanjaTijela HUPP-a su Skupština, Upravni odbor i Predsjednik HUPP-a. Skupštinu čine svi redovni članovi HUPP-a. Upravni odbor sastoji se od 5 članova, koji se biraju na četiri godine među redovnim članovima HUPP-a prema kriteriju stručnosti, marljivosti i odgovornosti u radu HUPP-a. Upravni odbor HUPP-a čine:

prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Silvija Petrić
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

doc. dr. sc. Helga Špadina
Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku

doc. dr. sc. Ivana Kunda
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Predsjednika HUPP-a na četiri godine bira i razrješava Skupština Udruge. Predsjednik je ujedno i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora, te zastupa HUPP i odgovara za zakonitost njezina rada. Predsjednica HUPP-a je prof. dr. sc. Vesna Tomljenović.
 
 
 
 


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH