Aktivnosti u 2011.
 
U 2011. godini Udruga je sudjelovala u više različitih znasntvenih djelatnosti, od kojih je svakako najvažnija 2. po redu međunarodna znanstvena konferencija posvećena osnivaču Udruge prof. dr. sc. Petru Šarčeviću.

U lipnju 2011. godine Udruga je, uz Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, Institut Fridtjof Nansen, Hrvatsko društvo za pomorsko pravo i Pravosudnu akademiju, organizirala međunarodni znanstveni skup Rješavanje međunarodnih pomorskih sporova – europski i međunarodni pravni okvir. Skup je održan 2. i 3. lipnja 2011. godine na Brijunima i okupio je veliki broj uglednih stranih i domaćih znanstvenika i stručnjaka iz područja europskog i međunarodnog privatnog i građanskog postupovnog prava, među njima su i sveučilišni profesor i bivši sudac Fausto Pocar, sveučilišni profesor i sudac Suda pravde Europske unije Marko Ilešić, direktor Instituta za pomorsko pravo Sveučilišta u Southamptonu profesor Fillipo Lorenzon, direktor odjela za pomorstvo i pravo mora u Institutu Fridtjof Nansen u Oslu Davor Vidas i brojni drugi domaći i strani sveučilišni profesori i stručnjaci iz ovog područja.

Cilj ovog skupa bio je upoznati pravnu javnost, posebice sudstvo, s rješenjima europskih uredbi: Uredbe Brisel I o nadležnosti te priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, Uredbe Rim I o mjerodavnom pravu za ugovorne odnose i Uredbe Rim II o mjerodavnom pravu za izvanugovorne odnose za štetu, s posebnim naglaskom na rješavanju pomorskih sporova s međunarodnim obilježjem. Kako se radi o uredbama koje sadrže opća rješenja međunarodnog privatnog i procesnog prava u građanskim stvarima, u fokusu ovog skupa bile su odredbe iz uredbi koje su posebno značajne za rješavanje međunarodnih pomorskih sporova. Značenje ovih tema konferencije treba prvenstveno promatrati kroz činjenicu da će, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, odredbe spomenutih uredbi biti izravno primjenjive u hrvatskom pravnom sustavu. S druge strane, navedene uredbe imat će prednost u primjeni u odnosu na postojeća međunarodnoprivatnopravna rješenja sadržana u našem Pomorskom zakoniku i ostalim propisima međunarodnog privatnog prava. Kako se ta europska rješenja u priličnoj mjeri razlikuju od onih sadržanih u Pomorskom zakoniku, potrebno je bilo upoznati hrvatsko pravosuđe, ali i široku hrvatsku pravnu javnost koja se bavi pomorskim pravom s promjenama koje će nastupiti u tom području.

Pored tema iz područja pomorskog europskog međunarodnog privatnog prava, na konferenciji su se raspravljali i pojedini aspekti procesa međunarodne unifikacije supstancijalnog pomorskog prava. Tako su se proučavala aktualna pravna pitanja o čijoj se unifikaciji trenutno raspravlja u okviru rada međunarodnih pomorskih organizacija, kao što su to sudska prodaja broda i status pirata. I konačno, zbog značaja koji u pogledu zaštite i očuvanja Jadrana ima međunarodna i europska regulativa o zaštiti od onečišćenja mora s brodova, na konferenciji se razgovaralo i o najnovijem razvoju europskog i poredbenog prava u tom segmentu. Cjelokupni program ovog skupa dostupan je ovdje.


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH