Aktivnosti u 2013.
 

Od aktivnosti u 2013. godini može se izdvojiti treća međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević organizirana pod nazivom „Obitelj i djeca: europska očekivanja i nacionalna stvarnost“. Konferencija je održana dane 20. i 21. rujna ove godine u Opatiji u hotelu 4 opatijska cvijeta u suorganizaciji HUPP-a i Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakultetu Rijeci, kao i uz tradicionalnu potporu Pravosudne akademije i Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Vjerojatno i ne postoji tema koja bolje pristaje ovoj konferenciji od obiteljskog prava. Naime, znanstvena djelatnost Petra Šarčevića nije bila usmjerena samo na međunarodno privatno pravo, već upravo na obiteljsko pravo. Kao priznanje takvom radu i postignućima on je 1998. godine postao pridruženi, a 2001. godine i član Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international) te je bio imenovan izvjestiteljem za temu „Registrirane zajednice u međunarodnom privatnom pravu“. Bio je dugogodišnjim članom Međunarodnog društva za obiteljsko pravo (International Society of Family Law), čiji predsjednik je bio od 1997. do 2000. te član Upravnog odbra gotovo 15 godina. Samo ga je nesretna okolnost njegove prerane smrti spriječila u tome da u ljeto 2005. godine na Haškoj akademiji za međunarodno pravo (The Hague Academy of International Law), kao prvi hrvatski profesor na toj uvaženoj ustanovi, održi predavanja na temu „Međunarodnoprivatnopravni aspekti izvanbračne zajednice“.

Cilj ovogodišnjeg skupa bio je upoznati pravnu javnost, posebice sudstvo i odvjetništvo, s rješenjima međunarodnog privatnog prava EU-a u području obiteljskih odnosa. Sada kada je Hrvatska postala dijelom EU-a pred njom se nalazi važna dužnost – osiguranje kompetentnog uključivanja hrvatskog pravosuđa u europsko pravosudno područje koje je jedan od temelja unutarnjeg tržišta. Ostvarenje ove zadaće ovisi, ne samo o usklađivanju hrvatskog prava s pravom EU-a, već poglavito o uspješnoj primjeni toga prava u praksi. Pritom važnu ulogu ima edukacija svih segmenata pravosuđa poglavito u okolnostima sve intenzivnijeg otvaranja našeg gospodarskog i društvenog sustava državama članicama Europske unije. Time bi se ujedno osigurali bolji preduvjeti za regionalni gospodarski i opći razvitak. Ujedno je ovo bio i pravi trenutak za osvrt na napore koji su poduzeti u smjeru izrade nacrta novog hrvatskog Obiteljskog zakona koji je u javnosti izazvao različite reakcije. Ovdje je dostupan i program konferencije.


Copyright 2014 | Hrvatska udruga za poredbeno pravo | Hosted by POSLuH